Zoom Media Consulting

Despre Zoom Media Consulting

Zoom Media Consulting este o companie de cercetare-dezvoltare, inovare, promovare și consultanță în turism care are parteneriate și colaborări cu un colectiv numeros de profesori universitari, cercetători științifici, doctori în științe economice, geografie, climatologie, medicină, cercetători științifici, IT-iști.

Zoom Media este condusă de domnul Valentin Adrian Iliescu, cercetător științific și manager în turism, o persoană cu o experiență de peste 30 de ani în domeniul activității legislative și al administrației centrale (Parlamentul României și Guvernul României)

Activitatile Zoom Media Consulting au rolul de a fundamenta baza știinţifică pentru dezvoltarea și promovarea turismului românesc, de a contribui la creșterea competitivităţii acestui sector și de a elabora strategii naționale și locale în domeniu, inclusiv de a acorda asistență unor agenți economici și administrații publice județene și locale de a atrage fonduri europene din proiecte pe fonduri structurale sau de investiții.

Serviciile Zoom Media

Zoom Media Consulting

Promotor al excelenței în turismul românesc