Zoom Media Consulting

Servicii de consultanță în turism

Colectivul nostru realizează următoarele tipuri de studii și proiecte:

Prin domnul Valentin Adrian Iliescu, cercetător științific și manager în turism, o persoană cu o experiență de peste 30 de ani în domeniul activității legislative și al administrației centrale (Parlamentul României și Guvernul României), societatea noastră poate oferi consultanță în domeniul legislativ (scriere de proiecte de lege, hotărâri de guvern, amendamente la actele normative existente, strategii, componente de politici publice).

Servicii de producție video

Zoom Media Consulting

Promotor al excelenței în turismul românesc